Indignez-vous!

 După succesul ridicolului manifest al lui Hessel Indignez-vous! (32 de pagini, 3 euro, 2 milioane de exemplare vândute…), eseişti locali sunt şi ei tentaţi de lovitură. Şi dacă ar scrie la rându-le o carte de 20 de pagini, cu îndemnuri simpliste şi un preţ irezistibil, de pildă 1 euro, pe care s-o poată cumpăra fiecare tânăr la colţ de stradă? În fiecare ţară, mici Hesseli încep să viseze. Modelul e simplu, un set de capitole scurte de morală prescriptivă, structurate binar în manifest, în genul nemuritor lăsat de Siéyès: ‘Ce sunt Statele Generale? Totul.// Ce au fost ele până acum în politică? Nimic’, îndemnuri generoase din care s-ar vedea că universul e rău şi că în genere trebuie făcut ceva.
       Figuri onorabile rezistă cu greu; Finkielkraut, Sloterdijk sunt pe buza prăpastiei, gata să cedeze. Îmi închipui că pluteşte peste tot aceeaşi fascinaţie. La noi, broşura s-ar scoate, poate, la 1 leu sau 2; sute de mii de exemplare garantate, ameţitor… Să poţi fi citit de fiecare ins, să-i poţi spune că Răul e rău şi cu mult preferabil Binele, cine e vinovat de lucruri şi cum ar trebui trăită viaţa… E tulburător.